Посещения в защитената местност “Мухалница„ и образователни творчески задачи на тема “Жабешки истории“ в навечерието на местната инициатива и Ден на жабешкото блато и Световният ден на водата, които отбелязваме на 22 март. Организатор на проявите е екипът на Общинско предприятие “Туризъм“, който се стреми на популяризира природния феномен сред по-малките ученици – от начален етап на ботевградските учебни заведение.


Първото организирано посещение на Жабешкото блато за тази година се състоя още на 1 март. Четвъртокласници от ОУ “Васил Левски“ посетиха защитената местност. За тях бе подготвена беседа от Христо Петков – учител в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“. Той разказа на децата интересни факти за защитената територия и нейните обитатели. За финал учениците получиха тематична “Жабословица“, с помощта на която затвърдиха новите знания.   


„Жабешкото блато” е една от уникалните природни забележителности в землището на нашия град. Местността „Мухалница”, където се намира, е обявена за защитена през 1992 год. Тук се извършва най-голямата в света периодична миграция на Планинската жаба при затопляне на времето в края на зимата.


Денят на Жабешкото блато се отбелязва по повод първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитена местност „Мухалница“. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на д-р Владимир Бешков, проведено преди повече от 50 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км. 


Заслугата за обявяване на местността в защитена е на Никола Близнаков – директор на ботевградската гимназия в периода 1971 – 1994 год., активен деец на движението за опазване на околната среда в Ботевградския край, Заслужил гражданин на Ботевград.