Както съобщихме в началото на този месец, от 1 април Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите ще проверяват дали общините са почистели замърсените участъци на своите територии. Във връзка с предстоящата проверка, кметът Иван Гавалюгов съобщи по време на днешната среща с местните медии, че през февруари в общината е получено писмо от РИОСВ – София, да бъде попълнено  приложение с констатираните нерегламентирани сметища. Информацията е подадена в срок, съобщи още той.


“В отговор получихме писмо да предприемем действия за премахване на нерегламентираните сметища до 31 март тази година. Част от констатираните незаконни сметища са в имоти, които не са собственост на общината. В този случай законът предвижда издаване на предписание и даване на срок за доброволно изпълнение от страна на собственика или стопанина на съответния имот. Защото, освен в частни имоти, има и констатирани сметища в обхвата на републиканските пътища, които се стопанисват от Агенция “Пътна инфраструктура“, разбира се такива са констатирани и в имоти, стопанисвани от Община Ботевград. За последните сме предприели мерки за почистване до поставения краен срок“, коментира кметът Гавалюгов.


Той добави, че и в предходни периоди общината е почиствала нерегламентираните сметища, и то без изрично разпореждане от РИОСВ, но за съжаление се наблюдават повторни замърсявания на тези места.