През февруари миналата година ни напусна Георги Младенов. Художникът, който избра да живее и твори в Ботевград през последните 20 години от живота си. Отиде си тихо, както и живя в  нашия град. Но остави оглушително, ярко и неоценимо наследство – картините си. И привилегия за всеки град би било да притежава част от картините, да направи постоянна експозиция,  която да бъде един от  знаците на културната идентичност на Ботевград.
Благодарение на инициативата на Историческия музей и приятели на художника ботевградчани имат възможност да видят малка част от творбите на Георги Младенов в изложбата „РисункаТа”, която се открива на 28 март от 17.45 часа.
Куратор на изложбата е  изкустоведът д-р Ина Василева.


„Не е чудно, че когато попитали един голям майстор, застанал пред картините на свой прочут колега, какво мисли за него, той отговаря: - Не мога нищо да кажа. Трябва да видя какво прави с молив, за да знам дали е художник“ – тези думи на Георги Младенов илюстрират и маркират дълбочината, с която той винаги се е отнасял към жанра на „Рисунката“ и методично изследва в своето изкуство дълги години – казва  д-р Ина Василева.


„Завършвайки през 1987 г.  – Националната художествена академия в София – специалност „Сценография“, Младенов подготвя новаторска етюдна серия творби, изпълнени с маслени бои върху платно, където успява да запечати шаржове, типажи, портретни композиции, които кореспондират генерално погледнато със стилистиката на неговата специалност. Още тогава е четлив художническият почерк на Георги Младенов, който очертава характера му на творец с уникално лице, усвоил всички техники на занаята в жанра на „Рисунката“ и достигнал свободен и необезпокояван до собствен стил със свои изразни средства и персонажи, които се появяват и изчезват, биват заместени от нови в изкуството му.


Селекцията от творби за този трибют към Георги Младенов и неговото изкуство има своите изразни средства, микротеми, изобразителни типажи и техники. Теми като „Отчуждението“, „Кръстопътят“ са представени от детайлното изображение на кибритената клечка, изгоряла от пламъка на един човешки живот. Почти плакатно и знаково въздейства тази серия творби със скромния малък символ на изгорялата кибритена клечка, поставена в кадър на фотографската лента, като че ли отразяваща ежедневието, разбито на малки битови парченца от смисъл, четлив като във филм. Много често Георги Младенов говори именно за тази смислова дълбочина в изкуството си – „вицът“ както той я нарича на художнически жаргон. Смисълът на произведението, изведено до знак – символ създава, шаржира, преувеличава по артистичен път иначе философските теми в изкуството на Георги Младенов.   


Други знаци-символи, различаващи се от най-бегъл поглед са „Чашата“, „Луната и лунната повърхност“, „Художническите инструменти” като молив, химикал, писец, линия, транспортир – които вплита в бордюра на самата композиция или своеобразното „паспарту“ на рисунките си, „Мехурът като увеличително стъкло, като капка живот дошла по божествен път до земята“. Серията рисунки „Color”, които условно ще наречем така, тъй като липсват данни за техните заглавия са групирани като персонажи на изобразяване и идентични символи, които се появяват за определен период в неговото изкуство. Съвременно въздействащи като композиция, отношение към формата и символа, подчертават изследователската и философската настройка и пиетет на художника към дълбочина и перфектна изобразителна техника.


Наследството от произведения на Георги Младенов е от изключителна важност за културния живот на Ботевград. Град, който се явява пристан на художника, последните двадесет години от неговия живот. В изложбата е отразен зрелият период от изкуството му, който несъмнено е най-любопитен и изпълнен с най-дълбоко съдържание и художествена стойност. Ботевград и неговата общественост трябва да се гордее с това наследство. Георги Младенов, чийто живот светеше ярко и осмисляше скромно големите теми, които го вълнуваха, остава жив чрез изкуството и приятелите му” – посочва д-р Ина Василева.