За втора поредна година Елаците-Мед продължава  инициатива на Риболовен клуб „Етрополе‟ за зарибяване на реките в Етрополска община с 15 000 балкански пъстърви. Запазването на популацията на този ценен и бързо изчезващ вид е залегнало в националните програми за съхранение на местните видове.  


В акцията се включиха доброволци от Клуба на миньора и минното дело и от Риболовен клуб „Етрополе‟.


Тъй като балканска пъстърва е застрашен вид в България, благодарение на такива инициативи тя все още съществува.


 Снимки: Иван Пеев