Съгласно Решение №172/29.06.2023 г. на ОбС - Ботевград е създадена Комисия, която да разпредели средства, в общ размер до 150 000 лева, на пострадалите от наводненията в община Ботевград. За финансовото подпомагане могат да кандидатстват всички собственици на имоти от населените места, в които със Заповеди на Кмета на Община Ботевград беше обявено бедствено положение през м. юни – селата Липница Гурково, Новачене и Врачеш.


 Заявления, адресирани до председателя на Комисията – общинския съветник г-жа Ваня Иванова, ще се приемат в центъра за административно обслужване на граждани на Община Ботевград всеки работен ден от 06.07.2023 г. до 18.07.2023г., след което Комисията ще ги разгледа, ще извърши проверка на декларираните обстоятелства и ще излезе с решения относно размера на помощта, която ще бъде отпусната на всеки един конкретен заявител.


Образец на Заявлението може да бъде изтеглен електронно от сайта на Община Ботевград (прикачен файл към новината) или да бъде получен на място в приемната на отдел „Хуманитарни и социални дейности“ от 08:30 до 12:30 часа, както и в кметствата и кметските наместничества по цитираните населени места.