54 сдружения на собствениците са подали заявления до Община Ботевград за финансово подпомагане на подготвителните дейности - eнергийно и техническо обследване на жилищните им сгради, за кандидатстване по процедура за саниране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Както сме информирали, крайният срок за подаване на документи в деловодството на общината изтече на 10.02.2023 г.


В момента документите се преглеждат от седемчленна комисия, съставена от служители на общинската администрация, която проверява тяхната съвместимост с изискванията. След това подадените заявления ще бъдат класирани от деветчленна комисия, съставена от двама общински съветници - Росица Милчева от групата на ГЕРБ и Мартин Василев - от МИР, както и заместник кмет, юрисконсулт, и служители на техническите отдели в Общината. Съставът на втората комисия още не е напълно определен.