Технически колеж – София при Технически университет – София, база Ботевград, приема кандидат-студенти за учебната академична година 2023 / 2024 по специалност „Приложна електронна и компютърна техника“. След завършване на три-годишния курс на обучение студентите придобиват ОКС „Професионален бакалавър“ в област на висшето образование 5.0 Технически науки и могат да продължат своето обучение за придобиване на ОКС „Магистър“ за срок от 2 години.


Кандидатстването е само с диплома за средно образование до края на месец Август, 2023г. За записване и информация: Технически колеж – София, гр. Ботевград, бул. България 31, тел. 0723 66184, 0723 60 129, e-mail: , www.tu-college.com.