14 общински имота, незастроени, отредени за жилищни нужди, ще бъдат обявени за продажба. Това става ясно от докладна записка, в която Общината предлага на местния парламент да одобри начални тръжни цени и да даде съгласие за продажба.


Имотите се намират в ЖК „Васил Левски“. С решение на ОбС от декември миналата година са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, раздел “Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или учреди право на строеж върху тях".


Имотите са различни по площ – от 890 до 1 362 квадратни метра. Цената е 120 лева на квадратен метър. Пазарните оценки са изготвени от лицензиран оценител.


Продажбата на всеки един от терените ще се извърши чрез публичен търг с тайно наддаване.


Докладната записка за одобряване на началните тръжни цени ще бъде разгледана на извънредното заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 23 август.