Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 60 майки, подали заявления в периода 01.04.2023 - 30.06.2023 г. Общият размер на преведените средства е 30 300 лв.


28 майки с висше образование са получили по 600 лв. По 500 лева са изплатени на 23 майки със средно образование. Четири майки с основно образование и четири без образование са подпомогнати съответно с по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – временно изпълняващ длъжността кмет на община Ботевград.