Наличните болнични легла в Софийска област да бъдат запазени, предвижда областната здравна карта, която бе приета на заседание на областната здравна комисия. Заседанието беше проведено под председателството на Областния управител Юлиян Леков.


Директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Розалина Чобанова представи анализ на отчетите на здравните заведения в региона за 2022 г., на основата на който бе прието решението за запазване на болничните легла. Одобрената областна здравна карта трябва да стане част от Националната здравна карта след решение на здравния министър.


Днешното решение безспорно е една добра новина за жителите на Софийска област! Но анализът за състоянието на здравеопазването в областта през миналата година съдържа и тревожни данни. Те са свързани основно с недостига на лекари и болнични легла“, заяви г-н Леков. По време на заседанието той увери представителите на общинските болници и здравни власти, че що се отнася до Областната управа, то те винаги могат да разчитат на подкрепата на ръъководството на областната администрация за решаване на въпросите, свързани с гарантирането на здравните грижи, в полза на хората от Софийска област.