На втората предизборна среща в Литаково, която се проведе в салона на Народно читалище “Светлина“, официално бе представена кандидатската листа на гражданско движение МИР Ботевград. От своя страна кандидатът за кмет на Ботевград и водач на листата - Иван Гавалюгов, представи онагледен отчет за изпълнените обекти в село Литаково през своя втори кметски мандат и гарантира с реални проекти, по някои от които е осигурено финансиране, че ще надгражда свършеното до момента. 


Литаково е третото село с подменен водопровод по проекта, финансиран от държавен фонд “Земеделие“. Всъщност това е основният инфраструктурен проект, реализиран през последните четири години в населеното място. Стойността му е 1 920 000 лева. Близо 20 км е подменената водопреносна мрежа. Участъци от две улици не са включени в проекта поради неговия лимит, но водопроводът по тях също ще бъде подменен, обеща Иван Гавалюгов.


"Не е маловажен и проектът за ремонт на кметството. Защото във всяко населено място административната сграда е една от най-важните", посочи той. Тя е изцяло санирана със средства по проект на стойност около 140 000 лв., извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата. С още толкова общински средства е направен ремонт на инсталациите и на помещенията. Пространството пред кметството е облагородено и добре поддържано.


Изграждане на нова сграда в детската градина на село Литаково – друг важен проект, реализиран през изминалите четири години със средства, осигурени от Министерството на образованието и науката. Преди това бе завършен ремонтът на основната сграда на детската градина, изцяло преоборудвана, санирана, с подменен покрив, с ново обзавеждане. Остава да се направи ремонт на самия двор на детската градина и да се оборудва с нови детски съоръжения. 


С общински средства беше ремонтиран покривът на бившия младежки дом в селото. С осигурено финансиране по европейски проект са ремонтирани вътрешните помещения, където се предоставя услугата “Майчински център“ за обучения и срещи на млади майки. След една година тази услуга ще приключи, но изграденото по проекта ще може да се ползва от жителите на Литаково.


Това  са акценти от отчета на Иван Гавалюгов. Той пое ангажимент, ако бъде избран за кмет на Ботевград, да продължи с подобряването на образователната инфраструктура в селото, която включва двете сгради на ОУ “Васил Левски“. 


За младите хора бе изградено футболно игрище с изкуствено тревно покритие, отговарящо на всички стандарти за такъв тип спортно съоръжение. В непосредствена близост до него се намира новата площадка за баскетбол, като в следващите дни ще бъде положена настилката и ще бъдат монтирани баскетболните кошове.  


Очаква се и доставката на съоръженията за игри и забавления, с които ще бъде оборудвана новоизградената детска площадка. Това е втора детската площадка в село Литаково.


“Идеята ни е в следващите години във все повече зони в село Литаково да има детски площадки, а защо не и още някоя спортна площадка. Поемам ангажимент да монтираме и съоръжения за фитнес на открито, както е модерно да се казва, за да създам една привлекателна зона за младите хора от селото“, ангажира се Иван Гавалюгов. 


Поетапно ще започне асфалтиране на улиците с подменен водопровод. “Успяхме няколко улици да асфалтираме изцяло. И възнамеряваме, след като ВиК инфраструктурата е изградена, улица по улица, тези които са в най-лошо състояние и с най-интензивен трафик, да преасфалтираме през следващите години. А там, където е възможно, да подменим и тротоарните настилки“, ангажира се още кандидатът за кмет на Ботевград.


В селото предстои подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи лампи, като финансирането е осигурено по проект, включващ петте големи села, към Плана за възстановяване и устойчивост. Стойността на разработката е около 1 300 000 лева. 


“Убеден съм, че вие виждате, че село Литаково се променя. Търсим възможности. Наистина приоритетно се обръщаме към проблемите, които са най-сериозни и не търпят отлагане. Когато има желание, се намира и начин. Не сме магьосници, Община Ботевград не е банка, няма безкрайни финансови възможности, но по приоритет и балансирано за всички населени места се стараем да отделим необходимите средства, за да задоволим най-належащите потребности на жителите“, подчерта Иван Гавалюгов.


Присъстващите в залата имаха възможност да изкажат мнения и да зададат своите въпроси към кандидата за кмет на Ботевград. 


Предизборната среща завърши с кратка фолклорна програма с участието на Иванина Иванова и танцов състав “Литаковче“. 


МИР Ботевград ще участва с №63 в бюлетината на Местните избори на 29 октомври 2023 г.


Купуването и продаването на гласове е престъпление!