Въведена е нова практика за известяване при издаден фиш, електронен фиш или наказателно постановление за нарушение на Закона за движението по пътищата чрез кратко текстово съобщение по телефона (SMS), по електронна поща или Вайбър.


След обработване на нарушението, новата система ще позволява собственикът на автомобила да получава съобщение по един от трите начина. SMS-ът ще е озаглавен „МВР: Извършено нарушение МПС“. Той ще информира за самото нарушение, ще съдържа номера на автомобила, с който е извършено и размера на дължимата сума.


На Вайбър и по електронна поща текстът ще е по-дълъг и ще съдържа два линка – единият ще води към Системата за сигурно електронно връчване, а другият - към Портала за административни услуги на МВР. При отваряне на самото съобщение, нарушението, за което се известява, няма да се счита за връчено. При отваряне на линка към Системата за сигурно електронно връчване и наличие на профил в нея, обаче, наказанието вече ще се счита за връчено и дължимо.


С достъпване на другата връзка, водеща към Портала за електронни услуги на МВР, гражданинът ще може да види самото нарушение и при желание може веднага да го плати, дори и невръчено. Самото плащане ще е по познатите и досега начини.