Накратко за стипендията:


 Ние подкрепяме твоето бъдеще; Разшири своя професионален хоризонт;


 Стани част от семейството на Елаците-Мед АД, като наш стипендиант;


 Стартирай своето професионално развитие с нас като спечелиш Годишна стипендия, платен стаж и възможност за професионална реализация.


Ако си студент в една от следните специалности:


 МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София


Маркшайдерство и геодезия; Разработване на полезни изкопаеми; Автоматика, информационна и управляваща техника; Електроенергетика и електрообзавеждане; Комплексна механизация и компютърно програмиране в машиностроенето; Механизация на минното производството; Обогатяване и рециклиране на суровини.


 Технически университет, гр. София


Автоматика, информационна и управляваща техника"; Електроенергетика и електрообзавеждане; Електротехника; Машиностроене.


 УАСГ, гр. София


Хидростроителство; Хидротехническо строителство


Щe се радваме да получим твоята кандидатура в случай, че притежаваш:


 Много добър или отличен успех при обучението си в университета; 


 Завършен 1-ви курс в  МГУ „Св. Иван Рилски“,  УАСГ, гр. София или ТУ – София;


 Имаш ентусиазъм за нови знания;


 Желание да приложиш теоретичната си подготовка на практика;


 Стремеж за работа със съвременни технологии.


Ние ти предлагаме още:


 Годишна стипендия;


 Платен летен стаж и възможност за професионална реализация;


 Служебен транспорт;


 Възможност за настаняване в общежитие.


Ако проявяваш интерес и отговаряш на изискванията, моля подай своята автобиография онлайн на: https://jobs.geotechmin.com до 1.02.2024 г.