Инспектор Детска педагогическа стая в РУ-Етрополе Миглена Сиракова и колегата й инсп. Георги Георгиев от Охранителна полиция  посетиха учениците от 7-ми клас при ОУ „Христо Ботев“ гр. Етрополе, където заедно отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите на ПТП. В мероприятието се включи и секретарят на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Лазар Василев. По време на изнесената беседа бе обърнато внимание, че освен да напомни за загиналите при ПТП, денят за възпоменание има за цел да провокира отговорност у всички участници в движението по пътищата. На подрастващите бяха  припомнени правилата за безопасно движение по пътищата и беше проведена дискусия по темата.


С четвъртокласниците полицейските служители проведоха беседа на тема „Агресия и училищен тормоз“. По време на срещата те обърнаха внимание на учениците върху факта, че с нарастване на възрастта изискванията за контрол над чувствата и поведението стават по-големи. Обяснено им бе, че е важно да се научат да овладяват чувствата си, да разберат какво ги разстройва, ядосва или гневи, за да могат да се научат да контролират емоциите си. На децата беше представена презентация по темата, посредством която бяха запознати с различните форми на агресия и тормоз, както и с начините за справяне. Бяха им посочени лица и организации за контакт, в случай на упражнена агресия върху тях. Темата за агресията бе разгледана и от гледна точка на жертвата. За онагледяване на беседата бяха коментирани различни конфликтни ситуации между учениците в класа и възможни начини за тяхното разрешаване посредством разговор, без използване на различни форми на физическа саморазправа.