Темата за горски или крайградски парк бе дискутирана по време на вчерашното заседание на Общинския съвет, когато на дневен ред бе отчет за изпълнение на Програмата на развитие на туризма през 2023 год. Какви са възможностите за осъществяване на такъв проект, този въпрос бе поставен от общинския съветник Христин Савов.


“Ботевград притежава един от най-хубавите градски паркове. Това никой не може да го отрече, може би е време да се помисли и за крайградски или горски парк. Мисля, че общината притежава достатъчно имоти извън регулация, които биха подхождали за подобна инициатива“, каза той. 


Кметът Гавалюгов обясни, че общината разполага с подходящо място за крайградски парк – около 10 декара срещу бившия пионерски лагер в Зелин. “Имаше един проект, който не беше реализиран поради простата причина, че бюджетът, определен по програмата, по която кандидатства Сдружение “Местна инициативна група“, се оказа недостатъчен заради сериозната инфлация през 2021 год. Но идеята да реализираме крайградски парк в тази зона си остава. Не искам да се ангажирам, че това ще стане тази година. Инвестиционно намерение ще бъде осъществено с реализираното на пътя и велоалеята, която ще минава покрай това място“, отговори Иван Гавалюгов.


Градоначалникът припомни и за друга възможност. “Става дума за имота, в който се намира Колежът по енергетика и електроника. Информирал съм многократно в предходните години за идеята и намерението на Община Ботевград да стопанисва, да ползва, най-малкото което е, този парк, който е държавен, от около 80 декара. Даже Общината има разработен идеен проект как да изглежда мястото като парк, с водни обекти, основно с естествени материали, никакъв бетон, с тревни алеи. Но все още нямаме “зелена светлина“ от ръководството на Техническия университет“, обясни той.


Кметът Гавалюгов съобщи пред Общинския съвет, че наскоро отново е провел разговор с ректора на Техническия университет и са си уговорили за среща през следващата седмица, за да възобновят дискусията за съдбата на този имот.


“Последно разговаряхме през миналата година. Разговорът тогава приключи на етап, че те имат проект за изграждане на Център за развитие на иновационни технологии, свързани с разработването на изкуствен интелект. И този техен имот беше определен за инвестиции в тази сфера. Доколкото разбрах има застой в реализирането на това тяхно намерение и има възможност отново да се върнем към старата идея – имотът да бъде разработен като паркова зона“, допълни Иван Гавалюгов и продължи: “Има и други подходящи зони в района на Ботевград и на селата, нека не ги изключваме, имаме много идеи за развитие на почивната база “Боженишки Урвич“ и района около нея. Те са обект на проекти, по които работи и Сдружение “Местна инициативна група“, и ОП “Туризъм“, включително и Община Ботевград. Възможност за кандидатстване за финансиране има по Програмата за трансгранично сътрудничество в новия програмен период.“. 


Според Христин Савов подходящо място за крайградски парк е районът около Рудешки дол. “Казвам това с пълното съзнание, че там има и частни имоти. Общината, освен да продава, може и да закупува имоти“, добави той. Христин Савов даде като пример извънградския парк в община Дупница, разположен на 280 декара, построен със средства в размер на около 8 милиона лева, осигурени по Програма ФАР.