В края на 2022 година населението на Ботевград наброява 22 213 души (2021 г. - 22 553, 2020 г. - 22 716), а на цялата община - 33 778 души (2021 г. - 34 246, 2020 г. - 34 453), според данни на общинската администрация.


Тенденцията за отрицателен естествен прираст в община Ботевград продължава и през 2022 година. Броят на починалите е 425 (2021 г. - 592, 2020 г. – 576), в това число - 157 смъртни акта са издадени в селата. Починалите жители на общината в чужбина са 7, смъртните актове са издадени в държавите: Италия, САЩ, Германия, Кипър, Великобритания и Белгия.


За същия период броят на новородените в МБАЛ Ботевград е 239 (2021 г. - 260, 2020 г. – 240) /в това число влизат и бебета на родилки от други общини/. Регистрираните новородени по постоянен адрес на майката в община Ботевград са 201 на брой (2021 г. - 186,2020 г. – 289), и 122 (2021 г. - 110,2020 г. – 109) - с постоянен адрес в селата. През 2022 г. 50  деца са родени в чужбина: Германия – 17; Великобритания – 8; Нидерландия – 5; Испания – 4; Австрия – 4; САЩ – 3; Канада – 2; и по 1 брой пресъставени от – Швейцария, Северна Македония, Руска Федерация, ОАЕ, Унгария, Украйна и Белгия.


През миналата година 77 двойки (2021 г. - 72, 2020 г. – 67) са сключили граждански брак в Ботевград, в Трудовец - 3. 16 жители на Ботевград са сключили граждански брака в държавите: САЩ – 3; Германия – 2; Северна Македония – 2; и по 1 брой пресъставени от – Сърбия, Унгария, Швейцария, Турция, Великобритания, Руска Федерация, Чешка Република, Нидерландия и Доминиканска Република.