Екипът на Фондация „Съвременност“ с радост Ви информира за старта на проект „Акция Младежи“, финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г.


Проектът, от една страна, включва обучения за израждане на капацитет на младежки работници по прилагане на иновативни подходи за ангажиране, овластяване и формиране на социално отговорно поведение у младите хора - театрално-базирани техники и игровизация. От друга страна, предвижда дейности, насочени към стимулиране на активното участие на млади хора в културния и социалния живот на нашия град. 


Предстоят поредица от интригуващи събития, насочени към младежи, за дискутиране на актуални обществени и социални теми с иновативни елементи - проекция на дигитално изкуство (immersive room), игри, музика и срещи с гост-лектори.