Днес стартира един от първите проекти в нашата община по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси. Той е озаглавен „Представяне на услугата социален асистент за самотно живеещи лица и хора с увреждания от община Ботевград”. Разработката е изготвена от местната фондация „Социални норми”.

„Към проекта са ангажирани на работа 12 човека. Те ще обгрижват 30 нуждаещи се лица от община Ботевград, които предварително са одобрени от дирекция „Социално подпомагане”.  Услугите, които ще им бъдат предоставени, са битови, административни, текущо почистване, пазаруване, подготовка на храна. По проекта са предвидени и рехабилитационни услуги за хората с увреждания. За тази цел е осигурен рахабилитатор, който ще извършва лечебните процедури в домовете им” – обясни Цонка Иванова – председател на неправителствената организация.

Срокът за реализация на проекта е 12 месеца. Желаещите да ползват социалните услуги към него трябва до подадат молба към фондация „Социални норми”, която се помещава на адрес: ул.„Севаст Огнян” №4, ет.3. След това дирекциа „Социално подпомагане” ще посети на място хората, за да извърши оценка на потребностите им. Ако желещите бъдат одобрени за включване в проекта, следва подписване на тристранен договор между фондацията, социалния асистент и потребителя.   

Фондация "Социални норми" продължава работата си и по проект към програма "Асистенти за хора с увреждания", който стартира в началото на тази година. Към него работят 30 асистента. Те полагат грижи за 90 нуждаещи се лица от общината.