В общинската администрация е постъпила докладна от Орлин Цветков - управител на МБАЛ - Ботевград, с искане за отпускане на финансови средства от Община Ботевград, с които да бъде поета част от сумата за закупуването на нова апаратура за нуждите на лечебното заведение - автоматизирана система за идентификация, необходима за микробиологичната лаборатория. 


В докладната записка Цветков посочва, че според изискванията на медицинските стандарти всяка микробиологична лаборатория трябва да разполага с такава система. Ако тя не е налична, то лабораторията, а и самата болница няма да отговарят на условията за акредитация. 


Липсата на такава апаратура прави невъзможно осъществяването на външен лабораторен контрол от националния център за заразни и паразитни болести, който е задължителен, се посочва още в докладната. 


Наличната система в МБАЛ - Ботевград е остаряла и снабдяването й с консумативи е трудно, тъй като те вече не се произвеждат.


Исканата финансова помощ е в размер на 45 000 лв. Докладна записка с предложение за отпускането на средствата е внесена от общинското ръководство за разглеждане в Общински съвет – Ботевград.