На среща на кмета Иван Гавалюгов с началника  на Регионалното управление на образованието – София област Росица Иванова и директорите на основните училища в града и селата са дискутирани актуални проблеми на образованието, както и такива, които през годините не се решени и тяхното задълбочаване е факт. Най-наболелият е със сегрегираното основно училище “Васил Левски“. Възниква и опасност да не се сформира паралелка в първи клас в ОУ “Любен Каравелов“ - Трудовец. Заради фиктивни реистрации по настоящ адрес има вероятност деца, живеещи в ЖК “Васил Левски“, да не бъдат записани в кварталното училище. 


“Срещата беше ползотворна и конструктивна. Обсъдихме възможни промени в Системата за план-приема в първи клас в основните училища в Ботевград. Но те ще бъдат внесени за гласуване в Общинския съвет през 2025 година, тъй като вече имаме приета Система за прием в първи клас за учебната 2024 – 2025 год. Тези промени ще целят основно да минимизират ефекта или дефекта, който се получава от фиктивните регистрации по настоящ адрес на жители от община Ботевград, които живеят в едно населено място и в един район, но за да получат повече точки при класиране за желаната детска градина или училище, фиктивно се регистрират по настоящ адрес, на който всъщност те не живеят“, коментира кметът Гавалюгов. Той съобщи, че има опасност деца от ЖК “Васил Левски“ да не бъдат записани в кварталното основно училище “Св. св. Кирил и Методий“, тъй като се оказва, че живеещите с уседналост над три години с постоянен и настоящ адрес в района са повече от физическата възможност да бъдат разкрити паралелки в учебното заведение. Според приетата Система, в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ трябва да бъдат сформирани две паралелки в първи клас с общ брой 44 ученици, а според информация на Общината около 70 са децата, попадащи в първа група, с уседналост повече от три години. 


“Това се дължи на фиктивни настоящи адреси, за да могат да попаднат децата в първа група, като родителите са предприели тези действия преди повече от три години. Проблемът започна да се явява, след като през 2016 или през 2017 година се възприе подходът на районирането, съгласно националната наредба за прием на ученици в първи клас и разпореждането общинските съвети да утвърждават Система за план-прием в първи клас в съответните общини, която се базира на критерии в националната наредба, като водещ е уседналостта, постоянен и настоящ адрес в определен район, който се води прилежащ към съответното училище. Още тогава се забеляза тенденция на прехвърляне на адресни регистрации“, коментира кметът Гавалюгов.


“Желанието на всички ни е да се направи балансиран прием в трите основни училища в Ботевград, така че да се премахне проблемът на сегрегираното училище “Васил Левски“. С конкретика ще можем да говорим малко по-късно – какви мерки смятаме да набележим, тъй като в момента ги обсъждаме“, заяви още той и допълни: “Трябва да кажа, че за моя приятна изненада, поне се декларира готовност и желание от всички “замесени“, така да го кажа, и директори, и от членове на Постоянната комисия по образование, наука и социални дейности  към Общинския съвет, които присъстваха, да се работи по разрешаването на този стар проблем, който всички оценяваме, че действа изключително негативно не само на целия процес на образование или на цялата образователна система, но и в по-широк мащаб – върху изграждането и развитието на младите хора от ромския етнос в Ботевград специално. Те са отделени на практика в едно самостоятелно училище.“.


Според кмета този проблем може да намери своето решение. “Като положителен пример винаги сме давали сегрегираната детска градина, която съществуваше повече от десетина години. Тя беше закрита, а децата от ромския етнос бяха горе-долу пропорционално разпределени между шестте детски градини в града. Няма никакъв проблем в съвместното отглеждане, възпитание и обучение на деца от всякакъв етнос, независимо в кой край на града живеят. Смятаме, че е възможно и изключително необходимо по този начин да продължи и тяхното обучение в начален, а след това и в прогимназиален етап“, коментира Иван Гавалюгов.