Три фирми са подали документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности на общинския път между Новачене и Боженица. Две от фирмите са с адрес на управление в София, това са „БГНОВА“ АД и „ПЪТСТРОЙ-92“ АД. Третият кандидат е „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД с регистрация в Етрополе.


Дейностите, които ще се изпълняват по проект, са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособност на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и отводняване на пътя. Пътят е част от общинската първостепенна пътна мрежа и е I клас, с габарит 6 метра и банкети по 1 метър. Рехабилитацията е изцяло в обхвата на съществуващия път, обслужващ всички населени места, през които преминава, както и околните такива. Общата дължина на пътя е 8 816,54 м. и проектна скорост 50 км/ч.


Прогнозната стойност на обществената поръчка е 4 411 359,00 лева без ДДС. Към момента на откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не е осигурено финансиране. Изпълнението ще започне след потвърждение за осигурено финансиране.


В близките дни предстои комисия да прегледа техническата документация на кандидатите и да направи класиране.