Днес Община Ботевград изплати еднократни помощи на 57 майки, подали заявления в периода 01.07.2023 - 30.09.2023 г. Общият размер на преведените средства е 29 200 лв.


22 майки с висше образование са получили по 600 лв. По 500 лева са изплатени на 22 майки със средно образование. Две майки – също със средно образование, са получили по 1 000 лв. за близнаци. Осем майки с основно образование и три без образование са подпомогнати съответно с по 300 и 200 лева, съобщи Борис Борисов – зам.-кмет на община Ботевград.