Днес в “Акад. проф. д-р Асен Златаров” ще се проведе турнир по канадска борба. В надпреварата ще вземат участие ученици от различни класове. Състезателите ще бъдат разпределени в няколко категории. За победителите за осигурени награди.
Организатор на турнира е учителят по физкултура Стефан Чолаков.