ПМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров” ще въвежда ученически униформи за възпитаниците си. За целта учебното заведение кандидатства с проект по модул “Ритуализация на училищния живот” на националната програма на МОН “Училището – територия на учениците”.

Максималната стойност на разработката, свързана с дейности по изработване и въвеждане на униформа с отличителен знак или емблема на училището, е до 50 000 лв. 70 на сто от средствата се осигуряват от Министерството на образованието и науката, а 30 на сто – от училището.