Това е заглавието на книгата, дело на Братството на Чекотинския манастир „Свети Архангел Михаил“. Представянето на книгата ще бъде на 21 май, от 17:30 часа в Общинската библиотека в Ботевград.


Два цитата дават най-точната представа за въпросите, разгледани в книгата.


Чарлз Дарвин разказва в своята автобиография:


„...аз постепенно престанах да вярвам в християнството... полека-лека в душата ми се промъкваше неверието и в края на краищата аз станах напълно невярващ. Но това ставаше толкова бавно, че не чувствах никакво огорчение и никога оттогава дори за секунда не съм се усъмнил в правилността на моето заключение... Това учение (християнското) е отвратително.“


- Из „Спомени за развитието на моя ум и характер. Дневник за работата и живота ми.“


„Или Дарвин, или Бог!...


Религията е гледна точка, обхваяаща света из основи. Затова еволюцията може да поеме функциите, изпълнявани някога от Бога, а именно да стане най-силният принцип, координиращ вярата и надеждата на човека.“


- Джулиам Хъксли, основател и директор на ЮНЕСКО, из „Нови бутилки за ново вино“ 1957 г.