В дневния ред на редовното заседание на Общински съвет - Ботевград, насрочено за 16:00 часа на 30 май, е включен за разглеждане отчет на Общинско предприятие „Обредни дейности” за 2023 год. В него се посочва, че през миналата година структурата е обслужила 409 погребения, извършени са 90 траурни ритуали, приети са 1 200 поръчки на некролози и подавки, 120 надписи на кръстове. 


За същия период са организирани 63 сватбени ритуала, от които 12 изнесени, 47 абитуриентски ленти, осигурени са стоки и услуги на гражданите за 65 117 лева


Видът на предлаганите стоки и услуги се променя, съобразно желанията и предложенията на гражданите. 


Финансирането на общинското предприятие се извършва чрез общинския бюджет. Всички постъпления се превеждат на общината.


През миналата година приходите на ОП „Обредни дейности” възлизат на 400 413 лева, в това число: 48 717 лева от продажба на стоки и услуги, 16 400 лв. – приходи от такси за гробни места, субсидия за охрана на Дом на покойника и Ритуален дом, както и обезщетения и помощи – 335 296 лв. 


На територията на Ботевград работят две частни траурни агенции, което налага да се предлагат разнообразни и качествени стоки и услуги на конкурентни цени. Неправилно е да се смята обаче, че траурните агенции напълно обслужват погребенията. Агенциите осигуряват стоки и превоз, но общинското предприятие съставя документите, определя часа, осигурява зала, ритуал и гробно място, независимо от кого се обявява погребението, се посочва в отчета на ОП „Обредни дейности”. 


Цифрите в разходната част  показват, че по-голяма част от разходите са за заплати и осигуровки на персонала – 207 272 лева, газ, ел. енергия, бензин, вода – 18 014 лева.


В  ОП „Обредни дейности” работят  13 човека: управител – 1, главен счетоводител – 1, ръководещ обреди и ритуали – 3, чистач – 1, шофьор на специален автомобил – 1, гробари – 3, общи работници в гробищен парк – 3.