За първите 6 месеца на 2018 година са подадени общо 1 109 сигнала от граждани към „горещия“ телефон на дирекция „Сигурност и обществен ред“ на Община Ботевград. Това показва внесената за разглеждане в Общински съвет информация за дейността на дирекцията за първо полугодие. На телефон 080020007 са подавани сигнали за безстопанствени кучета и коне, нощен шум, паркиране на пешеходна пътека, тротоар и зелени площи, сигнали към БКС, сигнали за улично осветление, ВиК проблеми, проверки на нощни заведения, сигнали от общ характер и други.


Създаденият горещ телефон - 080020007, приема ежедневно сигналите на гражданите за нередностите и нарушенията по Наредба 1. Ежедневно се извършват обходи на централната градска част и жилищните квартали за нарушаване на обществения ред. Извършват се и вечерни обходи на града, както и на селата в община Ботевград, като за изминалия период са извършени обходи с обща дължина 39 000 км. се посочва в отчета на дирекция "Сигурност и обществен ред".


През първото полугодие на 2018 год. служителите на общинската структура са съставили 44 акта за установяване на административни нарушения – 12 на ППС-та с животинска тяга без номер или предпазна престилка, за замърсяване на природата – 1, за търговска дейност без разрешение – 1, за домашни животни – 5, за силна музика от частен дом или заведение – 15, от друго естество – 10 броя. Издадени са 44 наказателни постановления. 


От началото на годината са наложени 567 глоби с фиш за неправилно паркирани. Регистрирани са 126 каруци, съставени са 20 акта за административни нарушения на стопани, които пускат свободно и без надзор животните си и други, уловени са 18 бездомни кучета, които са кастрирани и обезпаразитени. 


От информация става ясно още, че броят на назначените служители в дирекцията е непроменен - 4 гл. експерта ООР (опазване на обществения ред), 7 специалиста КООРЧОТ (контрол по опазване на обществения ред и чистота на обществените територии) и 4 специалиста КЦВ (контролен център за видеонаблюдение).