В дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, насрочено на 30 януари, е внесена информация за дейността на общинската дирекция „Сигурност и обществен ред“ за 2019 год. В нея се посочва, че за отчетния период са подадени общо 1 664 сигнала от граждани към „горещия“ телефон:080020007. Сигналите от общ характер, свързани с дейността на БКС, ЧЕЗ, Противопожарната служба и други, наброяват 385. На следващо място се подреждат оплакванията от нощен шум – 367. 116 са постъпилите сигнали за безстопанствени коне, за аварии по водопроводната мрежа – 154, за безстопанствени кучета – 135, за неправилно паркиране – 110, за проблеми с уличното осветление – 116 и други.   


За отчетния период служителите на дирекция „Сигурност и обществен ред“ са съставили 41 акта за установяване на административно нарушение /8 на ППС-та с животинска тяга без номер или предпазна престилка, 4 за замърсяване на природата, 6 за безстопанствени животни, 18 за силна музика от частен дом или заведение, 2 за работно време на заведение, 2 на таксита за нерегламентирана работа, 1 за лепене на листовки. 41 са и издадените наказателни постановления. 


370 на брой са съставените глоби с фиш за паркиране на тротоар, пешеходни пътеки и в зелени площи. Платени са над 50 на сто, се посочва още в отчета. При акция са премахнати 105 излезли от употреба моторни превозни средства, паркирани по тротоари, зелени площи, паркинги. Регистрирани са  254 домашни кучета след проведена акция за регистрация. Регистрираните каруци са 4 на брой. С помощна на служители на дирекцията са кастрирани и обезпаразитени 210 бездомни кучета. Събраните средства от глоби за безстопанствени животни надхвърлят 4 000 лева. 


Дирекция „Сигурност и обществен ред“ отговаря и за администрирането на синята зона. От 1 август 2019 год., когато бе въведен режимът за кратковременно платено паркиране в централната градска част, до 31 декември 2019 год. са получени 6 928 есемеса, продадени 4 200 талона за паркиране, наложени са 142 санкции /поставяне на скоби/, става ясно от отчета на общинската структура. 


Ръководството на дирекцията отчита много добра съвместна работа с Районното управление на МВР – ежеседмични проверки в нощните заведения за малолетни и непълнолетни, постоянни проверки за нарушаване на Наредба 1. В информацията се посочва още, че с помощта на камерите за видеонаблюдение за разкрити голям брой престъпления.