Със символична първа копка днес бе даден старт на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6”. Събитието се състоя пред триетажния блок на бул. „Трети март“ № 73. Първата копка бе предхождана от откриваща пресконференция, която се проведе в зала „Христо Ботев“ в сградата на Общинска администрация – Ботевград.


Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции, както техни изпълнители са: по обособена позиция № 1: жилищна сграда на ул. „Гурко“ № 11 – „ТЕА – СТ“ ЕООД – София, позиция № 2: жилищна сграда бул. „Цар Освободител“ № 20 – „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД – София, № 3: жилищна сграда ж. к. „Васил Левски“, бл. 24 – „РАСТЕР-ЮГ“ ООД – Благоевград и по обособена позиция № 4: жилищна сграда бул. „Трети март „ № 73 – „ОМЕГА БИЛД КОРЕКТ“ ЕООД - София.


Финансирането на проекта е осигурено от ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. Общата му стойност е 1 115 700,20 лева с ДДС. 


Максималният срок за изпълнение и на четирите обособени позиции е не по-късно от 11.09.2021 г.


Още информация можете да откриете ТУК.