От 11 юни 2024 г. започва поетапно раздаването на пакетите с хигиенни материали и хранителни продукти (два вида месни консерви) по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г. (ПХОМП), съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.


Раздаването на пакетите ще продължи до 31 юли 2024 г., като с тях ще бъдат подпомогнати всички, имали право да получат последно предоставяните пакети с храни в периода от м. април 2024 г. до  07 юни 2024 г. 


Списъците с правоимащите са изготвени от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории правоимащи:


1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г.


2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца  през месец януари 2024 г.


3. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания  през месец януари 2024 г.


4. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца през месец януари 2024 г.


5. Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец януари 2024 г.


6. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства през месец януари 2024 г.


7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023 г./2024 г., поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.


В изготвения график е отбелязано, че в Ботевград хигиенните материали ще се в периода 13 юни – 31 юли 2024 год., като за пункт е определен склада на БКС, който се намира на ул. “Севаст Огнян“ №20. 


В съдените общини Правец и Етрополе помощите ще се раздават съответно от 24 юни до 19 юли 2024 год. /ул. “Генерал Раух“ №3/ и от 20 юни до 19 юли /бул. “Руски“ №109/.