В четвъртък учебното заведение ще си избира ново настоятелство. За целта на педагогически съвет са направени предложения за членове на доброволната организация. Сред тях са родители на настоящи и бъдещи ученици, представители на общинския съвет, медиите, общинската администрация. Ръководството на училището ще отправи индивидуални покани към предложените лица да учредят сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство на ОУ “Васил Левски” – Ботевград”. От своя страна членовете ще изберат председател на настоятелството.

Избор на ново настоятелство е наложителен, тъй като сегашното не е регистрирано официално. Освен това е пасивно към проблемите на учебното заведение – изтъкнаха педагози от ОУ “Васил Левски”.