Федералната служба на Русия по надзор в областта на масовите комуникации, връзките и опазването на културното наследство забрани на мобилните оператори да разпространяват SMS съобщения на латиница.

Ръководството на службата отбелязва, че в съответствие с федералния закон за връзките, взаимоотношенията между операторите и потребителите трябва да се осъществяват на руски език. Решението е съобразено с текстове в Конституцията и с федералните закони за официалния език в страната.

В тези документи е отбелязано, че официалният език на цялата територия на Руската федерация е руският, чиято азбука е построена на графичната основа на кирилицата. Така всяко SMS съобщение от мрежовите оператори, набрано на латиница, нарушава законите на страната.

Службата вече е провела проверки на операторите и е издала препоръки за отстраняване на нарушенията.

Предстои съвещание между ръководствата на службата и мобилните оператори, на което ще се обсъжда изпълнението на изискванията на закона.