На днешното си заседание общинският съвет взе решение 50 на сто от определената такса за детска ясла и градина да плащат и родители, които са студенти, инвалиди и социално слаби. До този момент те бяха освободени от това задължение. Таксите за  децата им се поемаха на 100% от общината.

Пред съветниците кметът Георгиев обясни, че промяната са поискали директорите на детските заведния, тъй като много от родителите са започнали да си вадят удостоверения, че са студенти или инвалиди, за да не плащат такси.

В момента утвърдената месечна такса за детска ясла е 22 лв, а за детска градина – 27 лв.