По втора фаза на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са одобрени проектни предложения на фирма “Силвани”, която има шивашко производство на територията на ИЗ “Микроелектроника”,  и  дружество “ТоплиКо”. По пректите ще бъдат отпуснати средства за квалификация и преквалификация на персонала на съответните бизнес организации – съобщиха от Бюрото по труда.

“На този етап е преустановено набирането на разработки по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Причината е, че Агенцията по заетостта подготвя нов наръчник за работа по реализация на пректите” – съобщи Владимир Атанасов – директор на дирекция “Бюро по труда” – Ботевград. Той допълни, че се очаква трета фаза на програмата да стартира през пролетта на следващата година и тогава ще започне набирането на нови проектни предложения.