Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
7 новини с етикет: ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Кметът на община Етрополе, г-н Димитър Димитров и Министерство на регионалното развитие и благоустройството подписаха Споразумение № РД-02-30-23/17.03.21 г. за отпускане на допълнителни финансови средства на стойност 350 000 лв. за „Реконструкция на участъци и улични водопроводни..

Предстои Община Ботевград да подпише споразумение с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект по „Красива България“ – „Детска градина „Детелина“ – с. Скравена, втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на дограма и..

На 23.10.2019 г. ДФ „Земеделие“ прие подадената от Борис Борисов, временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ботевград, заявка за авансово плащане на стойност 3 456 557 лв. Средствата са по договор за безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00926 от 26.07.2018 г. за изпълнение на..

Общинското ръководство е внесло за гласуване в Общински съвет Ботевград две докладни за отпускане на средства, от собствени приходи, на ФК „Балкан 1929“ и БК „Балкан“. Парите ще бъдат използвани за обезпечаване на подготовката на отборите и участието им в..

За гласуване в Общински съвет Ботевград са внесени четири докладни за отпускане на средства от собствени приходи на общината за спортни прояви. Първата е за подпомагане участието на мъжкия отбор на баскетболен клуб „Балкан“ в есенния дял (2017-2018 г.) на Национална Баскетболна Лига и..

Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Лиляна Павлова ще подпише договори с кметовете на 58 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схеми BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска..

Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството заместник-министър Лиляна Павлова ще подпише договори с кметовете на 58 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схеми BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска..