Предстои Община Ботевград да подпише споразумение с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект по „Красива България“ – „Детска градина „Детелина“ – с. Скравена, втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на дограма и благоустройство на дворно място“. Той е одобрен за финансиране с Решение №1/04.02.2020 г. на Управителния съвет на „Красива България“.  


Съгласно указанията за изпълнение на проектното предложение е необходимо Община Ботевград да осигури предвиденото съфинансиране в размер на 274 981 лв., представляващи 69.62 % от общата му стойност. 


Предложението за отпускане на средствата от собствени приходи на Общината е внесено за обсъждане и гласуване в Общинския съвет, който ще се произнесе по него на редовната заседание, насрочено на 27 февруари.