Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
7 новини с етикет: Фирмите

От тази година юридическите лица, които през 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, не са длъжни да подават както годишен отчет за дейността, така и годишна данъчна декларация.  Според анализ на НАП тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт,..

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.  В справката по чл. 73,..

Облагаемите доходи от игри на случайността (парични, както и предметни награди на стойност над 30 лв.) също се посочват в справката До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2017 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху..

Стана ясно класирането на фирмите, участвали в конкурса по обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Ремонт на сгради собственост на община Ботевград в пет обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на покрив на ОУ "Васил Левски" - 450 кв.м., гр...

Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2014 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи..

56% от фирмите ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Това показват данните от непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено в периода 25.11.2013 - 6 декември 2013 г. сред 410 компании. 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще..

Пътищата в Етрополска община са проходими при изключително усложнени зимни условия.Така може да се определи пътната обстановка един ден след новогодишните празници.Автобусите за София отпътуваха тази сутрин през Правешкия връх, макар и с известно закъснение.Автобусът за Бойковец е стигнал само до..