56% от фирмите ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Това показват данните от непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено в периода 25.11.2013 - 6 декември 2013 г. сред 410 компании. 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще насърчат за празниците само определени работници, става ясно още от проучването, публикувано на сайта на БСК. 43% от фирмите няма да променят размера на бонусите в сравнение с 2012 година, 30 процента ще дадат по-голям стимул в сравнение с миналата година, а 18 на сто ще дадат по-малко. Голяма част от мениджърите, участвали в допитването (73%) предпочитат финансовия стимул, а около 27 на сто ще подарят на служителите си фирмени подаръци и сувенири. Близо 10% планират да дадат на служителите си ваучери за храна и напитки. Като условие за стимулирането на служителите за Коледа, работодателите поставят добрите финансови резултати (48%). За 26 на сто финансовите резултати не са от значение, а за всеки пети мениджър (24%) условие за стимулиране е внимателната преценка за приноса на работника. Почти половината от запитаните работодатели (47%) са готови да заделят до 20% от размера на заплатата за коледен бонус. 38 процента могат да стимулират служителите с до половината от работната заплата, 6 процента могат да дадат повече от 100 процента от заплатата на служителите си. 45% от анкетираните работодатели използват коледните бонуси, за да стимулират добрите си служители. Освен тях, малко над 30 на сто ще спазят и традицията всяка година да дават подаръци за Коледа на работниците. 17% от работодателите използват коледните бонуси като начин да се сплоти екипът на фирмата. Резултатите от допитването показват още, че в 42 процента от анкетираните фирми броят на хората не се е променил през тази година. По равно (29%) са назначили или освободили хора. Малко над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите, които са се включили в анкетата, работят основно за вътрешния пазар. Близо 30 процента от компаниите работят и за вътрешния, и за външния пазар и са основно международни компании.


56% от фирмите ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Това показват данните от непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено в периода 25.11.2013 - 6 декември 2013 г. сред 410 компании. 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще насърчат за празниците само определени работници, става ясно още от проучването, публикувано на сайта на БСК. 43% от фирмите няма да променят размера на бонусите в сравнение с 2012 година, 30 процента ще дадат по-голям стимул в сравнение с миналата година, а 18 на сто ще дадат по-малко. Голяма част от мениджърите, участвали в допитването (73%) предпочитат финансовия стимул, а около 27 на сто ще подарят на служителите си фирмени подаръци и сувенири. Близо 10% планират да дадат на служителите си ваучери за храна и напитки. Като условие за стимулирането на служителите за Коледа, работодателите поставят добрите финансови резултати (48%). За 26 на сто финансовите резултати не са от значение, а за всеки пети мениджър (24%) условие за стимулиране е внимателната преценка за приноса на работника. Почти половината от запитаните работодатели (47%) са готови да заделят до 20% от размера на заплатата за коледен бонус. 38 процента могат да стимулират служителите с до половината от работната заплата, 6 процента могат да дадат повече от 100 процента от заплатата на служителите си. 45% от анкетираните работодатели използват коледните бонуси, за да стимулират добрите си служители. Освен тях, малко над 30 на сто ще спазят и традицията всяка година да дават подаръци за Коледа на работниците. 17% от работодателите използват коледните бонуси като начин да се сплоти екипът на фирмата. Резултатите от допитването показват още, че в 42 процента от анкетираните фирми броят на хората не се е променил през тази година. По равно (29%) са назначили или освободили хора. Малко над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите, които са се включили в анкетата, работят основно за вътрешния пазар. Близо 30 процента от компаниите работят и за вътрешния, и за външния пазар и са основно международни компании.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/169713-56-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8.html

56% от фирмите ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Това показват данните от непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено в периода 25.11.2013 - 6 декември 2013 г. сред 410 компании. 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще насърчат за празниците само определени работници, става ясно още от проучването, публикувано на сайта на БСК. 43% от фирмите няма да променят размера на бонусите в сравнение с 2012 година, 30 процента ще дадат по-голям стимул в сравнение с миналата година, а 18 на сто ще дадат по-малко. Голяма част от мениджърите, участвали в допитването (73%) предпочитат финансовия стимул, а около 27 на сто ще подарят на служителите си фирмени подаръци и сувенири. Близо 10% планират да дадат на служителите си ваучери за храна и напитки. Като условие за стимулирането на служителите за Коледа, работодателите поставят добрите финансови резултати (48%). За 26 на сто финансовите резултати не са от значение, а за всеки пети мениджър (24%) условие за стимулиране е внимателната преценка за приноса на работника. Почти половината от запитаните работодатели (47%) са готови да заделят до 20% от размера на заплатата за коледен бонус. 38 процента могат да стимулират служителите с до половината от работната заплата, 6 процента могат да дадат повече от 100 процента от заплатата на служителите си. 45% от анкетираните работодатели използват коледните бонуси, за да стимулират добрите си служители. Освен тях, малко над 30 на сто ще спазят и традицията всяка година да дават подаръци за Коледа на работниците. 17% от работодателите използват коледните бонуси като начин да се сплоти екипът на фирмата. Резултатите от допитването показват още, че в 42 процента от анкетираните фирми броят на хората не се е променил през тази година. По равно (29%) са назначили или освободили хора. Малко над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите, които са се включили в анкетата, работят основно за вътрешния пазар. Близо 30 процента от компаниите работят и за вътрешния, и за външния пазар и са основно международни компании.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/169713-56-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8.html

56% от фирмите ще дадат коледни бонуси на всички свои служители. Това показват данните от непредставително проучване на Българската стопанска камара (БСК), проведено в периода 25.11.2013 - 6 декември 2013 г. сред 410 компании. 22 на сто от фирмите няма да стимулират служители си, а 10 на сто ще насърчат за празниците само определени работници, става ясно още от проучването, публикувано на сайта на БСК. 43% от фирмите няма да променят размера на бонусите в сравнение с 2012 година, 30 процента ще дадат по-голям стимул в сравнение с миналата година, а 18 на сто ще дадат по-малко. Голяма част от мениджърите, участвали в допитването (73%) предпочитат финансовия стимул, а около 27 на сто ще подарят на служителите си фирмени подаръци и сувенири. Близо 10% планират да дадат на служителите си ваучери за храна и напитки. Като условие за стимулирането на служителите за Коледа, работодателите поставят добрите финансови резултати (48%). За 26 на сто финансовите резултати не са от значение, а за всеки пети мениджър (24%) условие за стимулиране е внимателната преценка за приноса на работника. Почти половината от запитаните работодатели (47%) са готови да заделят до 20% от размера на заплатата за коледен бонус. 38 процента могат да стимулират служителите с до половината от работната заплата, 6 процента могат да дадат повече от 100 процента от заплатата на служителите си. 45% от анкетираните работодатели използват коледните бонуси, за да стимулират добрите си служители. Освен тях, малко над 30 на сто ще спазят и традицията всяка година да дават подаръци за Коледа на работниците. 17% от работодателите използват коледните бонуси като начин да се сплоти екипът на фирмата. Резултатите от допитването показват още, че в 42 процента от анкетираните фирми броят на хората не се е променил през тази година. По равно (29%) са назначили или освободили хора. Малко над половината от участниците (54%) от фирмите са в сферата на услугите, 30 на сто оперират в търговията. Повече от 60 на сто от фирмите, които са се включили в анкетата, работят основно за вътрешния пазар. Близо 30 процента от компаниите работят и за вътрешния, и за външния пазар и са основно международни компании.

Прочети повече на: http://www.novini.bg/news/169713-56-%D0%BE%D1%82-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8.html