Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
5 новини с етикет: набира

Ние предлагаме: -атрактивно навременно заплащане -приятна атмосфера на работа с професионална техника-график на работа 2/2 -позитивен колектив-трудов договор -възможност за допълнително възнаграждение при лични резултати и реално развитие. Изисквания:-позитивни и лъчезарни хора с желание за..

Ние предлагаме: -атрактивно навременно заплащане -приятна атмосфера на работа с професионална техника-график на работа 2/2 -позитивен колектив-трудов договор -възможност за допълнително възнаграждение при лични резултати и реално развитие. Изисквания:-позитивни и лъчезарни хора с желание за..

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ НАБИРА УЧАСТНИЦИ ЗА XIX НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ЕТРОПОЛСКИТЕ ЗЕТЬОВЕ.ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРАЗНИКА МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ НА ТЕЛ.: 0720/68 206 ИЛИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЕТРОПОЛЕ, СТАЯ 206. Източник: Община Етрополе

        Общинска администрация – гр.Етрополе уведомява жителите на Общината, че на основание чл.41 от Закона за защита при бедствия/обн . ДВ. бр.102 от 2006 г.;изм.ДВ.бр.80 от 14.10.2011 г./ , Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на..

Агенцията по заетостта открива нова процедура за кандидатстване по Проект „Ш@анс за реализация на младежите в България”, схема BG051РО001-1.1.01 „Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България” от Оперативната програма..