Вижте мобилна версия на Botevgrad.COM
3 новини с етикет: отдел

Дирекция „Сигурност и обществен ред“ да бъде преобразувана в отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“, който да е на пряко подчинение на кмета на общината. Докладна записка с това предложение е внесена за обсъждане и гласуване в местния..

Информация за дейността на отдел „Интеграция на етносите” през 2012 год. ще бъде обсъдена на сесията на ОбС, която е насрочена за 31 януари. В отчета е отбелязано, че през измината година служителите на отдела са извършвали постоянна работа с 22-ма ученици, отпаднали от системата на..

Отдел "Местни данъци и такси" при Община Ботевград уведомява:собствениците на превозни средства, че срокът за плащане на първата вноска на данък превозни средства е от 01.01.2009г до 31.03.2009г. На предплатилите годишния размер на данъка в този срок се прави отстъпка от 5 на..