Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) реши пределната цена на природния газ да бъде коригирана с 14,11% през първото тримесечие на 2009 г.

Цената на синьото гориво от 1 януари ще бъде 614,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.

Корекцията е със 76 лв. върху прилаганата в момента от "Булгаргаз" ЕАД цена на синьото гориво, която е 538,66 лв. за 1000 куб. м. без ДДС.

Изчисленията на експертите на регулатора са направени при запазването на посочените от "Булгаргаз" ЕАД изходни параметри, като са взети под внимание покачването на курса на щатския долар, понижението в цената на алтернативните горива на международните пазари за последните девет месеца и таксите за съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен.
В утвърдената от ДКЕВР пределна цена на синьото гориво е включена и търговска надценка за газовото дружеството от 3%.

Именно таксите за съхранение на природен газ в газохранилището в Чирен е причината покачването на цената да е 14, а не предварително обявените малко на 11 процента.

Промяната на цените на природния газ предизвиква значително нарастване на разходите на топлофикационните дружества, което наложи и промяна в цените на топлинната енергия за първите три месеца на 2009 г.

В решението на комисията новата пределна цена на "Топлофикация София" АД е 81,17 лв./МВтч без ДДС, което е корекция с 18,79%.

Пределните цени за топлинна енергия без ДДС на останалите големи топлофикационни дружества в страната са както следва:

  • "Топлофикация Пловдив" ЕАД - 88,12 лв./МВтч (17,37%)
  • "Топлофикация Плевен" ЕАД - 87,29 лв./МВтч. (16,97%)
  • "Топлофикация Варна" ЕАД - 84,77 лв./МВтч (15,54%)
  • "Топлофикация Бургас" ЕАД - 73,20 лв./МВтч (6,37%).