“Булгаргаз” ЕАД предлага цената на природния газ да остане без промяна през първото тримесечие на 2014 година. В съобщение на пресцентъра на дружеството се посочва, че "Булгаргаз" предлага - прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2014 г., образувана в съответствие с чл. 17 на Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ е 630,00 лв./хм3 (без акциз и ДДС), да остане – без изменение, в сравнение с прилаганата цена през четвъртото тримесечие на 2013 г. Прогнозната цена отчита тенденциите в съотношението лев/долар, цените на алтернативните на природния газ горива на международните пазари и изискванията на нормативните актове за регулиране на цените. Окончателното предложение на “Булгаргаз“ ЕАД за цената на природния газ за първото тримесечие на 2014 г., ще бъде оповестено при внасяне на предложението в ДКЕВР на 11 декември 2013 г.