От 1 юли цената на газа на входа на България ще падне до 250 долара, прогнозира министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров.

Той поясни, че цените на газа ще паднат с 11,56% от 1 април като от 399 долара намалеят на 338 долара, но тъй като закъснението в цените за България е 9 месеца, понижението се очаква от юли.

Според министър Димитров това е едно от направленията, по които България би могла и да спечели от кризата.

Основното, категоричен е той, е издигането на бизнеса на ново иновационно ниво, към което по принцип провокират кризите.

Много е важно рязко да се активизира научната дейност и издигането на българската икономика на ново технологично ниво, подчерта Петър Димитров.

Той участва на конференция, посветена на „Проблемите свързани със световната финансова и икономическа криза и стабилността на българската икономика".

Според Петър Димитров антикризисните мерки трябва да бъдат концентрирани на глобално икономическо ниво и световна икономическа харта да смени сегашните регулации.

Малките страни биха могли да ползват защитни мерки, но те не могат да предотвратят влиянието на глобалната криза, смята министърът.

Според него за България е изключително важно да запази валутния борд до влизането в Еврозоната, а също и да се ускори присъединяването на страната към Европейския валутен механизъм.