В Прогимназия „Христо Ботев”- с.Литаково бе учреден първият  училищен клуб по туризъм в общината. В него ще членуват ученици и учители от учебното заведение. На учредяването на клуба, което се състоя днес, присъства Петър Фампарски - секретар на общинското туристическо дружество „Венеца”. Той запозна учредителите с историята на туристическата организация и разясни правата и задълженията на нейните членове. Петър Фампарски информира учениците, че могат да ползват отстъпка от 30 на сто в обектите на Българския туристически съюз, както и при пътуване по линиите на БДЖ.
За председател на училищния клуб по туризъм бе избрана седмокласничката Анка Иванова.