През 2008 год. към газопреносната мрежа са се присъединили 854 абонати. От тях 822 са битови, 31 – административни и 1 промишлен.  Към 31 декември 2008 год. дружество “Балкангаз 2000” е продало на своите потребители 12 073 000 куб. метра природен газ.

През миналата година общинската фирма е увеличила приходите с 737 000 лв. спрямо предходната 2007 год. Те са достигнали 5 890 000 лв. Размерът на реализираната печалба за този период е 23 000 лв. Тя е с 48 000 лв. по-малко в сравнени с предходната година.

Размерът на задълженията на газовото дружество към края на отчетния период са  1 170 000 лв., от които със срок над една година са 17 000 лв., със срок до една – 192 000 лв. Несъбраните вземания са 437 000 лв.

Средната работна заплата в “Балкангаз 2000” АД е 625 лв. – става ясно от отчета на общинското дружество за миналата година, който ще бъде обсъден и гласуван на редовното заседание на ОбС в четвъртък.