Административен съд София - град е образувал дело по пет жалби срещу използване на сметището в Суходол. Това съобщиха от съда.

Жалбите са подадени от Генади Генадиев Григоров, жител на кв. „Суходол”, "Клуб за защита на интересите на населението", Сдружение за защита здравето и живота на населението и околната среда, Национално движение "Екогласност" и Сдружение с нестопанска цел " ЕКО МРАМОР". Гражданинът и изброените организации обжалват решението по ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) на Регионалната инспекция по околната среда и водите в София, с което е одобрено предложение на кмета на Столичната община Бойко Борисов за използване на част от депото.

Жалбоподателите искат и спиране на допуснатото от РИОСВ предварително изпълнение на решението.

Съдът оставил производството по посочените жалби без движение и дал 7-дневен срок, в който всички жалбоподатели да представят документи за платена държавна такса, след което съдът ще се произнесе незабавно по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението.