89,906 млн. лв. от данъци постъпиха през миналата година в Териториалната дирекция на НАП София област, което е със 17,086 млн. лв. повече от 2007 г.

Приходите от данъци върху доходите на физически лица за 2008 г. са 31,210 млн. лв. Независимо от въвеждането на плоския данък и преминаването на патентния данък към общините са  събрани с 39% повече по това перо от 2007 г. Увеличение - с 9,687 млн. лв. има на сумата на внесения данък върху доходите по трудов договор.
Важен показател за развитието на бизнеса в областта е внесеният корпоративен данък - в сравнение с 2007 г. той е с 1,2 млн. лв. повече. Събраните приходи от ДДС за миналата година са 39,467 млн. лева или 25% повече от 2007 г.

Данните недвусмислено показват, че се увеличава доброволното спазване на задълженията от страна на гражданите и бизнеса.
При осигурителните вноски също се наблюдава трайна тенденция за подобряване на събираемостта, като до края на миналата година са внесени 192,956 млн. лв., или с 36,652 млн. лв. повече от 2007 г. Увеличени са приходите и по всички фондове на ДОО и най-вече в бюджета на държавното обществено осигуряване, където са постъпили 72,870 млн.лв., което е с 12,714 млн. лева повече, отколкото през 2007 година.