Софийската фирма „Ню лайф естейс” има данъчни задължения към община Ботевград в размер на 130 496 лева /главница данък и такса – 92443,01 лева и лихва – 38053.80 лв./. Сумата представлява данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, установени с влязъл в сила акт. Тя е натрупана в периода 01.02.2007 – 31.12.2011 год. Същото дружество има задължения и за 2012 година, които възлизат на 16 231 лева, от които главница – 15 023.96 лв., и лихва, определена към 14.06.2013 г. – 1 207.94 лв., които следва да се установят с акт. Същият не може да бъде издаден предвид обстоятелството, че дружеството не е пререгистрирано. В тази връзка Община Ботевград ще предприеме необходимите стъпки за събиране на задълженията. Освен това ще поиска процедура по ликвидация на „Ню лайф естейс”. За целта на вчерашното заседание ОбС подкрепи предложението за ликвидатор да бъде назначен адв. Виктор Велчев, който, по думи на кмета Георги Георгиев, е запознат с проблема. Възнаграждението на адв. Велчев ще бъде в размер на 200 лева месечно. Средствата ще се осигуряват от собствени приходи на общината, реши още местният парламент.
Според адв. Виктор Велчев ликвидацията на дружеството може да продължи една година.
„Ню лайф естейс” ООД е собственик на два имота на територията на бившето поделение. Единият е с площ 12 678 кв.м., а другият – 11 403 кв.м. Те са отредени за жилищно строителство. Според общинското ръководство, имуществото, което може да бъде осребрено, е достатъчно да удовлетвори публичното вземане.
Въпросната фирма фигурира и в списъка на длъжниците към община Банско, показа наша проверка.