Задълженията на кметство Новачене към местния бюджет възлизат на 17 457 лв. за периода 2003-2007 год. Кметството не е изплатило данък сгради и такса битови отпадъци за сградата, в която се помещава, както и за декларираните общински обекти на територията на селото: ЦДГ “Зора”, детска ясла, здравна служба и полицейски участък, битов комбинат и парцел 222 в кв.27. За целта кметът на Новачене Георги Мишев е отправил искане до ОбС да му бъде отпусната необходимата сума за разплащане, тъй като тя не е предвидена в бюджета на кметството за настоящата година.