Единственият кандидат за директор на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” бе Даниела Николова – която оглави най-новото учебно заведение в Ботевград от самото му създаване. Тя е преодоляла с лекота и трите етапа на конкурса и е получила максимален брой точки от комисията. Не без значение в случая е опитът, който Николова е натрупала като зам.-директор по учебната част на ОУ “Васил Левски”.